Thời gian: Friday, February 23, 2018 07:24 PM

Cat Cat Thác Bạc Hàm Rồng

Bản làng đồng bào các dân tộc thiểu số ở Lào Cai luôn ẩn chứa một tiềm năng du lịch phong phú và đa dạng gồm các loại hình như: Lễ hội, di tích, phong tục tập quán, nghề thủ công, ẩm thực, chợ phiên vùng cao, cảnh quan bản làng, nếp sống sinh hoạt giàu bản sắc truyền thống… Lào Cai có 16 tộc người với 25 ngành nhóm khác nhau, mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hoá, phong tục tập quán, trang phục và ngôn ngữ riêng, tất cả đều có ý thức tôn trọng, bảo vệ, giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống.

3 Ngày 2 Đêm/1600000 /người
3 Ngày 4 Đêm/1700000 /người
3 Ngày 4 Đêm/1600000 /người
3 Ngày 4 Đêm/1900000 /người
2 Ngày 3 Đêm/1100000 /người
2 Ngày 3 Đêm/1200000 /người
2 Ngày 3 Đêm/1500000 /người
2 Ngày 3 Đêm/1200000 /người

Gửi đặt phòng nhanh

Họ tên*
Email*
Điện thoại
Số người*
Số phòng*
Nhận phòng*
Trả phòng*
Mã an toàn*

Hỗ trợ trực tuyến

Tour - Room Reservation
yahoo support
Tours Reservation Support
skype support